Danh sách trúng thưởng ngày 30 tháng 9 của chương trình Stake $WANA

Xin chúc mừng những người sau đây đã giành chiến thắng trong chương trình Stake $WANA.

Ngoài APR nhận được theo Rank, bạn đã giành được phần thưởng rút thăm may mắn hàng tháng với các phần thưởng sau:

✌️Rank I

Pool 180 ngày: Random 05 Rolly Eggs:

 • 0x0c…7e2c
 • 0xe0…ba72
 • 0x71…4993
 • 0x7f…aee2
 • 0xe8…1e4c

✌️Rank II

Pool 90 ngày: Random 05 Talpa Eggs:

 • 0xe5…8289
 • 0x27…fae1
 • 0x01…119f
 • 0xc2…a44e
 • 0xd7…98f0

✌️Rank III

Pool 90 ngày: Random 03 Landboxes:

 • 0x31…63f7
 • 0x92…8d68
 • 0x6e…2a25

🎆Người chiến thắng giải Forset LandBox sẽ được trao khi chúng tôi phát hành Land Forset

🙏Chi tiết chương trình Staking: https://bit.ly/3zNzP83

❤️Cảm ơn vì đã tham gia❤️

Tin liên quan