Danh sách trúng thưởng quay số may mắn ngày 31 tháng 10 của chương trình Stake $WANA

🔥🔥🔥 Xin chúc mừng những người sau đây đã giành chiến thắng trong chương trình Stake $WANA.

Ngoài APR nhận được theo Rank, bạn đã giành được phần thưởng rút thăm may mắn hàng tháng với các phần thưởng sau:

👉 Rank I

Pool 180 ngày: Random 05 Rolly Eggs:

 • 0x49….2708
 • 0x21….2691
 • 0xc6….a692
 • 0x12….8469
 • 0xbf….a6e2

👉 Rank II

Pool 90 ngày: Random 05 Talpa Eggs:

 • 0xfe….f0a8
 • 0xc1….5cab
 • 0x13….5215
 • 0xe8….b502
 • 0xc8….d3ed

👉 Rank III

Pool 90 ngày: Random 03 Landboxes:

 • 0x4c….c763
 • 0x44….3883
 • 0x53….6790

🌺 Người chiến thắng giải Forset LandBox sẽ được trao khi chúng tôi phát hành Land Forset 🌺

🙏 Chi tiết chương trình Staking: https://bit.ly/3zNzP83

🥳 Xin chúc mừng tất cả các bạn!

❤️ Cảm ơn vì đã tham gia ❤️

Tin liên quan