Hướng dẫn cài đặt qua TestFlight.

Wanaka Farm

Đường dẫn tải Wanaka Farm app (iOS): https://apple.co/3isr1Li

Ấn vào đường link trên thiết bị IOS mà bạn muốn cài đặt app. Một trang web hướng dẫn sẽ được mở.


Nếu bạn chưa cài đặt Testflight, làm theo hướng dẫn “Bước 1: Cài đặt Testflight”, nếu đã cài đặt Testflight, tiếp tục với bước tiếp theo.

Nếu TestFlight đã được cài đặt thì tiếp tục với : “Bước 2: Tham gia thử nghiệm Beta” và ấn nút “Bắt đầu Test”, Testflight sẽ được mở ra.
Trong Testflight ấn nút cài đặt nằm bên cạnh cái app mà bạn muốn cài đặt.

Sau khi quá trình cài đặt kết thúc, bạn có thể mở app trong Testflight hoặc mở trực tiếp từ bên ngoài màn hình home như tất cả các app khác.

Tin liên quan