Kết quả quay số may mắn pool WAI-BUSD LP ngày 01 tháng 02

?Chúc mừng những người may mắn sau đây đã trúng thưởng chương trình stake WAI-BUSD LP quay vào ngày 01 tháng 02:

?0x805…26db
?0x8cf…294c
?0x9de…6331
?0xb80…359c
?0xd97…a124

??Giải thưởng đã được gửi đến ví của các bạn.
?Vòng tiếp theo đã được bắt đầu ngay từ lúc này ! Tham gia với chúng tôi ngay tại staking.wanakafarm.com

Tin liên quan