Kết quả quay số may mắn pool WAI-BUSD LP ngày 08 tháng 02

?Chúc mừng những người may mắn sau đây đã trúng thưởng chương trình stake WAI-BUSD LP quay vào ngày 08 tháng 02:

?0x33a…047f
?0x50f…fd79
?0x632…b505
?0x6e7…2a25
?0xd4f…5067

??Giải thưởng đã được gửi đến ví của các bạn.
?Vòng tiếp theo đã được bắt đầu ngay từ lúc này ! Tham gia với chúng tôi ngay tại staking.wanakafarm.com

Tin liên quan