Kết quả quay số may mắn pool WAI-BUSD LP ngày 15 tháng 02

?Chúc mừng những người may mắn sau đây đã trúng thưởng chương trình stake WAI-BUSD LP quay vào ngày 15 tháng 02:

?0x283…e471
?0x388…5a62
?0x9be…c6ce
?0xada…76b6
?0xcd8…820a

??Giải thưởng đã được gửi đến ví của các bạn.
?Vòng tiếp theo đã được bắt đầu ngay từ lúc này ! Tham gia với chúng tôi ngay tại staking.wanakafarm.com

Add a translation in Tiếng Việt

Tin liên quan