Kết quả quay số may mắn pool WAI-BUSD LP ngày 25 tháng 01

? Chúc mừng những người may mắn sau đây đã trúng thưởng chương trình stake WAI-BUSD LP quay vào ngày 25 tháng 01:

?0x2db…8c2b
?0x4cf…7d3d
?0x7ed…4481
?0xb01…2afa
?0xc20…fbce

?? Giải thưởng đã được gửi đến ví của các bạn.
? Vòng tiếp theo đã được bắt đầu ngay từ lúc này ! Tham gia với chúng tôi ngay tại staking.wanakafarm.com

Tin liên quan