Chi tiết cập nhật 1.1.10

Xin chào các nông dân WANAKA Farm,

bản cập nhật v.1.1.10, Chúng tôi vui mừng gửi đến các bạn bản cập nhật với các thay đổi như:

Chi tiết bản cập nhật, mọi người vui lòng đọc nội dung bên dưới nhé!

Chi tiết cập nhật

1. Điều chỉnh và bổ sung các Quest

Chúng tôi sẽ thêm nhiều nhiệm vụ daily/weekly quest và điều chỉnh các điều kiện của nhiều Quest hiện tại. Vui lòng đọc chi tiết bên dưới; lượng tổng quest nhận được hàng ngày hay hàng tuần vẫn như cũ (5 daily quest/ngày, 04 weekly quest/tuần)

A. Loại bỏ Quest Farm work:

Sau rất nhiều cân nhắc về việc điều chỉnh quest Farm Work, chúng tôi sẽ loại bỏ quest này, nghĩa là bạn không cần phải thực hiện watering/feeding 20 lần mỗi ngày để nhận phần thưởng $WAIOrganic Waste nữa. Vị trí nhiệm vụ này sẽ được thay bằng một quest ngẫu nhiên trong các daily quest mới.

B. Điều chỉnh các quest hiện tại:

Daily Quest:

 • Thay đổi số lượng vật phẩm cần nộp, hoặc bổ sung vật phẩm cần để hoàn thành một số daily quest.
 • Biến động lượng $WAI reward của các quest trong một khoản min-max, Không còn áp dụng một con số cố định.
  Chi tiết theo như bảng bên dưới:
Điều chỉnh các Daily Quests Tier 1
Điều chỉnh các Daily Quest Tier 2 – 3
 • Weekly quest:
  • Nhiều hoạt động trồng trọt được bổ sung, để khiến cho tất cả người chơi các hoạt động Farming (Trồng trọt và nộp các harvested items), không chỉ mỗi việc nộp các product items.
  • Biến động lượng $WAI reward của các quest trong một khoản min-max, Không còn áp dụng một con số cố định.
Adjusted Weekly Quest Tier 1-2

C. Các quest mới:

 • Daily Quest mới (Được random 1 quest mỗi ngày để thay cho quest Farm Work):
Quest ngẫu nhiên để thay cho Quest Farm Work
 • Weekly Quest mới: Trong 04 weekly quest ngẫu nhiên mỗi tuần, 02 quest mới sẽ được chen thêm vào:

2. Mở lại hệ thống Rental System

Hệ thống cho thuê sẽ được mở lại, không có thay đổi đáng kể 🥳

3. Chính sách về Organic Waste

Thay đổi chính sách về Organic Waste thu được, Organic Waste sẽ không còn có thể thu thập được từ Quest Farm Work, thay vì đó:

 • Organic Waste sẽ chỉ được sinh ra từ hoạt động Factory phân tách các Harvested items được chăm sóc và thu hoạch bởi Pet.
 • Harvested items thu hoạch thủ công sẽ không thể sản sinh ra Organic Waste.
Cách phân biệt harvested item thu hoạch thủ công hay bởi Pet

New

Harvested items Organic Waste sinh ra trong quá trình Factory phân tách
Nhóm Crop4 Organic Waste / Harvested item phân tách
Nhóm Fruit3 Organic Waste / Harvested item phân tách
Nhóm Aquatic3 Organic Waste / Harvested item phân tách
Nhóm Cattle2 Organic Waste / Harvested item phân tách
Organic Waste sinh ra trong quá trình Factory phân tách

4. Chi phí nâng cấp Land

Về cơ bản, Chúng tôi giảm chi phí $WAI tương ứng cho các land có ít hơn 4 mùa canh tác: Land có 01/02/03 mùa, sẽ chỉ tiêu tốn 25%/50%/75% số chi phí $WAI tiêu chuẩn.

Việc thứ hai, Chi phí $WANA sẽ được áp dụng cho mọi level land nâng cấp, với một mức phí cố định theo USD, phản ánh vào game, dựa trên giá trị thị trường của $WANA/$BUSD.

Lấy ví dụ: với giá $WANA = 0.01, Để nâng cấp từ Level 09 → 10, với mức phí cố định USD $ 0.648, Bạn cần 65 $WANA (Số làm tròn)

Chi tiết được cập nhật rõ tại Wiki > Land > Land Level

Chi phí và vật liệu nâng cấp land

5. Lượng $WAI reward của đột biến

Phần thưởng $WAI cơ bản cho mỗi danh mục vật phẩm đột biến sẽ được thay đổi như bảng bên dưới:

Danh mục nuôi trồngPhần thưởng $WAI hiện tại/NFTPhần thưởng $WAI mới/NFT
Nhóm Crop100 $WAI130 $WAI
Nhóm Fruit200 $WAI240 $WAI
Nhóm Aquatic300 $WAI300 $WAI
Nhóm Cattle400 $WAI320 $WAI

6. Chương trình khuyến mãi dành cho Pet

A. Công thức chế tạo Pet: Sau khi bản V1.1.10 áp dụng, Giá công thức Pet sẽ tăng từ 1,000 $WAI lên 3,000 $WAI.

B. Nguyên liệu chế tạo Pet: Sau khi bản V1.1.10 áp dụng, Số lượng Potion II nguyên liệu sẽ giảm 50% theo khung chương trình Khuyến mãi Tết Âm Lịch theo sau chương trình Khuyễn mãi công thức Pet Giáng Sinh.

7. Chính sách năng lượng của nhân vật New

Không còn mức năng lượng như nhau, Nông dân có nhiều Land hoạt động hơn sẽ có tốc độ hồi phục năng lượng cao hơn tương ứng:

Số lượng Land hoạt động / tài khoản Tốc độ hồi phục năng lượngGhi chú
01 Land30 Năng lượng / giờTốc độ chuẩn (Như thông số trước đó)
02 Land60 Năng lượng / giờx2 Tốc độ chuẩn
03 Land90 Năng lượng / giờx3 Tốc độ chuẩn
04 Land120 Năng lượng / giờx4 Tốc độ chuẩn
Tốc độ hồi phục năng lượng theo số land sử dụng

Đó là tất cả nội dung của bản cập nhật v1.1.10 🥰

Cảm ơn bạn đã quan tâm của bạn, và có một thu hoạch vui vẻ!

Tin liên quan