Hệ thống DAO và WANAKA Point (WP)

WANAKA Point (Viết tắt là WP)

Chỉ số mới tính toán từ các tài sản WANAKA Farm mà người dùng đang nắm giữ, bao gồm Token và NFT, nằm trong trò chơi hoặc trong ví BSC để xác định quyền lực bỏ phiếu DAO của người dùng và phân cấp xếp hạng trong game.
WANAKA Farm DAO System - Wanaka Point
WANAKA Farm DAO System – Wanaka Point

Kính gửi những người nông dânnhà đầu tư yêu quý của WANAKA,

Để triển khai Hệ thống DAO (*) (decentralized autonomous organization – tổ chức tự trị phi tập trung) như kế hoạch roadmap của chúng tôi, cần có một công cụ để đo lường Quyền biểu quyết mà mỗi người cần có. Giống như một cổ đông của công ty, cổ phiếu nắm giữ càng lớn thì ý kiến của họ càng cao. Do đó, chúng tôi xin giới thiệu thuật ngữ WANAKA Point – (gọi tắt là WP).

*bạn có thể đọc thêm Bài viết giải thích hệ thống DAO

WANAKA Point

Bên cạnh các token $WANA được giữ trong ví (Metamask, WalletConnect, …) hoặc được stake trên website staking của chúng tôi, người tham gia WANAKA Farm còn có thêm các tài sản giá trị khác như Land, … Vì thế, WANAKA Point (WP) mà chúng ta đang đề cập sẽ theo một số công thức tính để thể hiện được hết quyền biểu quyết mà một nông dân WANAKA Farm chân chính nên có:

  • $WANA trong ví: Hệ số quy đổi gốc 01 token $WANA = 01 WP (giữ trong ví kết nối).
  • Hệ số quy đổi cao hơn: $WANA trong các Pool Staking, thời gian lock cao hơn sẽ có giá trị cao hơn.
  • Land NFT: Land đặt trong game hay nằm trong ví có giá trị khác nhau.
Loại tài sảnTỷ lệ quy đổi
$WANA trong víx1.0
Pool Staking – $WANA không thời gian lockx1.0
Pool Staking – $WANA lock 90 ngàyx1.25
Pool Staking – $WANA lock 180 ngàyx1.50
Pool Staking – LP WANA/BUSD – lock 90 ngàyx1.50
NFT Land – trong ví+ 1 500 WP / Land
NFT Land – trong game+ 2 000 WP / Land
We will account the assets base on this table to define the WP

Kiểm tra WP được tính cho địa chỉ ví BSC của bạn tại Mục Account trên Marketplace của WANAKA Farm:

Hệ thống DAO của WANAKA Farm

WANAKA Farm DAO Là hệ thống cho phép người chơi đang nắm giữ tài sản ($WANA, Land NFT) được quyền đóng góp những ý tưởng của mình hay bỏ phiếu cho những ý tưởng hay nhằm giúp dự án phát triển và đi đúng hướng, đem lại hiệu quả. Toàn bộ những đóng góp của các bạn được thể hiện qua những phiếu bầu, với những đóng góp được chấp thuận với số phiếu chiếm đa số sẽ được team đưa vào todo list và bổ sung sớm nhất có thể.

Quy định trong DAO voting như sau:

  • Người tạo proposal: 80,000 WP tối thiểu ở thời điểm tạo proposal mới.
  • Sức mạnh biểu quyết: dựa trên tổng điểm WP ($WANA trong ví, $WANA stake ở các pool lock, Land trong ví, Land trong game).
  • Thời gian cho Vote: được quyết định bởi người tạo proposal, bình chọn được bắt đầu sau đó 2h từ thời điểm tạo.
  • Kết quả Vote: sẽ được đưa vào todo list nếu được đa số tán thành bỏ phiếu và phải đạt tối thiểu là 200,000 WP.

Với mỗi proposal được vào todo list, những người tham gia vote thuộc Nhóm đa số (lựa chọn) và người tạo proposal sẽ được airdrop $WANA, người tạo proposal sẽ được tặng vật phẩm đặc biệt để sử dụng trong game. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

WANAKA Point thể hiện rank trong game

Chúng tôi chia người có WANAKA Points thành 03 cấp: Vàng, Bạc, Đồng

  • Vàng: 100,000 WP
  • Bạc: 60,000 WP
  • Đồng: 20,000 WP

Bảng xếp hạng này sẽ giúp bạn nhận được nhiều ưu đãi hơn trong trò chơi. Chúng tôi sẽ cho bạn biết thêm chi tiết về điều này sau.

Trang Voting WANAKA Farm

https://vote.wanakafarm.com

Tin liên quan