Kết quả quay số may mắn pool WAI-BUSD LP ngày 01 tháng 03

?Chúc mừng những người may mắn sau đây đã trúng thưởng chương trình stake WAI-BUSD LP quay vào ngày 01 tháng 03:

 • TOP 100 người stake trong tuần:
  1. ?0xa5e…11af
 • TOP 100 người stake nhiều nhất:
  1. ?0x139…5215
 • Tất cả:
  1. ?0x12b…8469
  2. ?0xb76…8f9b
  3. ?0x95d…7eb7

??Giải thưởng đã được gửi đến ví của các bạn.

Đã 2 tháng trôi qua và chúng tôi muốn thông báo tới các bạn sẽ đóng Pool vào ngày hôm nay.
Bạn có thể tự do rút LP từ pool ngay từ lúc này.

Cảm ơn vì sự tham gia và đóng góp của bạn. ?

Tin liên quan