Kết quả quay số may mắn pool WAI-BUSD LP ngày 22 tháng 02

?Chúc mừng những người may mắn sau đây đã trúng thưởng chương trình stake WAI-BUSD LP quay vào ngày 22 tháng 02:

 • TOP 100 người stake trong tuần:
  1. ?0x322…7782
 • TOP 100 người stake nhiều nhất:
  1. ?0x924…3173
 • Tất cả:
  1. ?0x4c8…f706
  2. ?0x3ec…abf6
  3. ?0xd24…f45b

??Giải thưởng đã được gửi đến ví của các bạn.
?Vòng tiếp theo đã được bắt đầu ngay từ lúc này ! Tham gia với chúng tôi ngay tại staking.wanakafarm.com

Tin liên quan