THÔNG BÁO PARTNERSHIP: WANAKA FARM x DENET

Về DeNet

DeNet là một hệ sinh thái đa hướng dựa trên lưu trữ phi tập trung cho giao điểm của Web 3.0 và nền kinh tế DeFi.
DeNet tạo ra một hệ sinh thái có lợi cho tất cả những người tham gia trên cơ sở lưu trữ và quản lý dữ liệu theo khái niệm Nền Kinh tế mở 3.0. Tập hợp các ứng dụng từ các blockchains khác nhau và tăng tính khả dụng của các dịch vụ Web 3.0 cho người dùng, DeNet Desk đã cho phép truy cập vào rất nhiều ứng dụng nhằm mục đích lưu trữ dữ liệu trong DeNet.

Website | Twitter | Telegram | Discord | News | Youtube | Medium

Tính năng của DeNet:

DeNet giúp người dùng và nhà phát triển dApp giải quyết các vấn đề chính của họ, bao gồm quảng cáo gây phiền nhiễu, giá cao, thiếu minh bạch và tỷ lệ lợi nhuận của người sáng tạo nội dung thấp. DeNet tập hợp các dApp trong hệ sinh thái độc đáo, triển khai khái niệm Nền Kinh tế mở 3.0. Mục đích của khái niệm là tạo ra các mối quan hệ minh bạch và có lợi nhuận cao giữa tất cả các bên tham gia nền kinh tế, loại bỏ các trung gian, hoa hồng và các chi phí bổ sung.

Giải thích DeNet trong vòng 2 minutes.

Các ứng dụng:

  1. DeNet tập hợp tất cả các dApp trong DeNet Desk, cho phép người dùng tùy chỉnh danh sách ứng dụng cho từng blockchain / mạng và chuyển đổi liền mạch các blockchains theo nghĩa đen chỉ trong một cú nhấp chuột. Với thông báo, dự án trở thành một phần của hệ sinh thái DeNet bằng cách thêm ứng dụng vào DeNet Desk.  

DApp developers: 

  • Nhận phần thưởng cho lưu lượng truy cập mà ứng dụng của họ tạo ra trong hệ sinh thái dựa trên lưu trữ phi tập trung.
  • Tiếp cận cộng đồng mới từ tất cả các đối tác hệ sinh thái.
  • DKhông trả bất kỳ khoản hoa hồng nào từ Thị trường dApp.
  1. Dự án có thể sử dụng DeNet để lưu trữ tất cả dữ liệu: tài liệu, tệp phương tiện, dữ liệu mặt trước và mặt sau của ứng dụng và hơn thế nữa. DeNet Storage sẽ cung cấp quyền truy cập an toàn, liên tục và nhanh chóng vào nó.
  2. Người dùng dự án sẽ nhận được cơ hội lưu trữ các tệp và NFT của họ trong bộ lưu trữ phi tập trung an toàn. Ngoài ra, người dùng dự án cũng có thể đặt cược NFT riêng của họ và hưởng lợi từ việc triển khai các giải pháp DeNet xây dựng riêng cho NFT. Các kế hoạch chung của chúng tôi cho tương lai gần nhất sẽ bao gồm các ưu đãi đặc biệt cho cộng đồng dự án trong Hệ sinh thái DeNet.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NHANH:

DeNet App Launch & Use Guide

Người dùng có thể khám phá hệ sinh thái DeNet bằng cách hoàn thành các Nhiệm vụ tiền thưởng đơn giản và nhận phần thưởng cho nó. Token DFILE được phát hành dưới dạng tiền gửi lưu trữ và có thể được sử dụng trong hệ sinh thái

Tin liên quan