Update Nhân sự: Thay đổi CMO

Cakoin Co-founder/CMO

Chính thức rời WANAKA Farm: 13 tháng Hai, 2022
Thay đổi nhân sự WANAKA Farm: Tạm biệt CMO

✌️ Xin chào các bạn,

Chúng tôi xin thông báo Cakoin Co-founder/CMO của chúng tôi đã xin từ chức với lý do muốn tập trung thời gian để phát triển dự án riêng của cô ấy và đã được ban điều hành phê duyệt. ✍️

? Chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm kiếm nhân sự có đủ đức, đủ tài để đảm đương trọng trách quan trọng này, cùng với đó chiến lược về marketing cũng sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. ???

Chúng tôi xin khẳng định chắc chắn rằng sự việc này không ảnh hưởng đến kế hoạch và lộ trình đã công bố, mong các bạn tiếp tục tin tưởng và ủng hộ dự án đi đến thành công! ???

Xin chân thành cảm ơn!

Tin liên quan