Chi tiết cập nhật 1.1.0

Xin chào các nông dân WANAKA Farm,

bản cập nhật v.1.1.0, Chúng tôi vui mừng gửi đến các bạn một bản BIG UPDATE, chủ đề bản cập nhật lần này là ra mắt “Hệ thống cho thuê Land” (Rental System) cùng với đó là các thay đổi khác như:

Chi tiết bản cập nhật, vui lòng mọi người đọc phía bên dưới nhé!

Chi Tiết Cập Nhật

1. Hệ thống cho thuê Land (Rental System) 📋

Đáp ứng niềm mong chờ của người chơi, chúng tôi vui mừng và cảm thấy hào hứng khi cho ra mắt Hệ thống cho thuê Land.

Nguyên tắc vận hành chung của Rental System

 1. Phí thuê bằng $WANA tùy quy mô hợp đồng của Land Owner (số ô, thời gian thuê)
 2. Phí di chuyển của Renter sang land thuê bằng $WAI.
 3. Land phải được gắn vào Map trong game mới được phép cho thuê, Renter đi thuê ingame hay marketplace, thì $WANA vẫn trích từ số dư ingame.
 4. Auto-renewal hợp đồng thuê sẽ xác định vào 24h trước khi kết thúc hợp đồng đang thuê, tùy vào quyết định của cả 02 phía.
 5. Người đi thuê Renter có thể thuê nhiều hợp đồng, land cho thuê sẽ giới hạn số hợp đồng được mở cho thuê, tùy theo level của Land.
 6. Khi hợp đồng hết hạn những growing item trên ô đất thuê trước thời gian thu hoạch sẽ trả về Inventory dưới dạng seeds, còn trong thời gian thu hoạch sẽ trả về Inventory dưới dạng Harvested Item.
WANAKA Farm patch Notes 1.1.0 - Side menu: Retal System
Side menu: Retal System
 • Màn hình chính của <Rent Market>:
  • Hiển thị các thông tin hợp đồng cho thuê của tất cả người chơi (bao gồm chính mình)
  • Người chơi có thể dùng filter để dễ dàng tìm kiếm hợp đồng cho thuê một cách nhanh chóng theo ý muốn của mình.
  • Chi tiết hợp đồng cho thuê, người chơi có thể bấm vào nút “Detail” trên màn hình.
WANAKA Farm patch Notes 1.1.0 - Rent market Screen
Rent Market Screen
 • Màn hình chi tiết về hợp đồng cho thuê từ <Rent Market>:
  • Thông tin chỉ số của Land cho thuê (Level, tỉ lệ tăng đột biến, giảm thời gian trồng, …).
  • Thông tin về hợp đồng (Số lượng ô cho thuê, thời gian cho thuê, Base cost, phí, tổng số tiền, …).
  • Phí 5% trên mỗi hợp đồng, người đi thuê (Renter) sẽ phải trả khoản phí này.
  • Màn hình hiển thị vị trí các ô cho thuê nằm trên Land.
  • Cơ chế tự động gia hạn (Auto-Renewal)
   • Sẽ nhìn thấy thông tin mong muốn hợp đồng này có tiếp tục gia hạn hay không từ phía chủ Land cho thuê (Land Owner: YES/NO).
WANAKA Farm patch Notes 1.1.0 - Detail Contract Screen
Detail Contract Screen
 • Màn hình thông tin của <Renting List>:
  • Sau khi người chơi thuê Land từ trên <Rent Market>, thì màn hình này sẽ chứa toàn bộ các hợp đồng đi thuê Land của người chơi (Renter).
  • Người chơi có thể bấm vào “Detail” để xem thêm thông tin chi tiết của hợp đồng đi thuê Land.
WANAKA Farm patch Notes 1.1.0 - Renting List Screen
Renting List Screen
 • Màn hình chi tiết về hợp đồng đi thuê Land (Renter):
  • Thông tin chỉ số của Land cho thuê (Level, tỉ lệ tăng đột biến, giảm thời gian trồng..)
  • Thông tin về hợp đồng ( Số lượng ô cho thuê, thời gian còn lại của hợp đồng, phí, tổng số tiền..)
  • Cơ chế tự động gia hạn (Auto-Renewal)
   • Sẽ nhìn thấy thông tin mong muốn hợp đồng này có tiếp tục gia hạn hay không từ phía chủ Land cho thuê (Land Owner: YES/NO).
   • Tại đây người đi thuê Land có thể tuỳ chỉnh mong muốn của mình rằng có tiếp tục gia hạn hợp đồng cho thuê Land này hay không. (Renter: YES/NO)
   • Khi cả 2 là Land OwnerRenter đều chọn “YES” thì hợp đồng này sẽ tự động gia hạn. Nếu 1 trong 2 chọn “NO“, thì hợp đồng sẽ không tự động gia hạn khi hết thời gian của hợp đồng.
   • Hệ thống sẽ chốt kết quả cuối cùng của cơ chế tự động gia hạn vào trước thời điểm hết hạn của hợp đồng 24 giờ. Người thuê (Renter) phải giữ số dư $WANA ingame cao hơn giá trị contract tại thời điểm chức năng Auto-renewal có hiệu lực.
   • Đồng nghĩa với việc người đi thuê Land có thể thay đổi mong muốn gia hạn hợp đồng trước 24 giờ của thời điểm hết hạn thuê.
WANAKA Farm patch Notes 1.1.0 - Details of Renting Contract Screen
Details of Renting Contract Screen
 • Màn hình thông tin của <For Rent List>:
  • Màn hình chứa toàn bộ các hợp đồng của người cho thuê Land (Land Owner)
  • Hiển thị toàn bộ các trạng thái của hợp đồng bao gồm:
   • For Rent: Hợp đồng đã được đăng lên <Rent Market> nhưng chưa có người thuê. Ở trạng thái này người cho thuê Land (Land Owner) có quyền chỉnh sửa hợp đồng hoặc xoá bỏ hợp đồng.
   • Rented Out: Hợp đồng đã có người thuê. Ở trạng thái này người cho thuê Land (Land Owner) chỉ được chỉnh sửa duy nhất mong muốn tự gia hạn hợp đồng.
   • Expired: Hợp đồng đã hết hạn, người cho thuê Land (Land Owner) sẽ vào Claim số tiền trong hợp đồng. Sau khi Claim thì hợp đồng sẽ tự động bị xoá đi.
   • Draft: Trạng thái người cho thuê Land (Land Owner) đang chỉnh sửa hợp đồng, khi ở trạng thái này thì người đi thuê Land (Renter) tạm thời không thuê được.
WANAKA Farm patch Notes 1.1.0 - For Rent List Screen
For Rent List Screen
 • Màn hình tạo mới hợp đồng cho thuê Land, Nút <Add new>:
  • Người cho thuê Land (Land Owner) chỉ được tạo các hợp đồng cho thuê trên các Land đã được gắn vào Map.
  • Các Land được sắp xếp vị trí giống như màn hình Map.
  • Hiển thị các thông tin chỉ số của Land (ID, loại Land, mùa, level,……)
  • Sẽ có giới hạn tối đa số lượng hợp đồng được tạo ra trên cùng 1 Land dựa trên Level của chúng.
Level LandSố lượng Contract tối đa
1 – 91
10 – 142
15 – 193
Table: Max Contract Qty based on Level Land

WANAKA Farm patch Notes 1.1.0 - Create New Contract For Rent Screen
Create New Contract For Rent Screen
 • Màn hình thiết lập hợp đồng cho thuê:
  • Thông tin chỉ số Land cho thuê
  • Người cho thuê Land (Land Owner) tự pick các ô cho thuê
  • Đặt thời gian cho thuê (Đơn vị: Tuần)
  • Đặt giá tiền cho toàn bộ ô cho thuê, Phí người đi thuê Land (Renter) sẽ trả. Người cho thuê Land (Land Owner) sẽ nhận được tiền từ “Base Cost” sau khi hợp đồng kết thúc
  • Tuỳ chọn mong muốn tự động gia hạn hợp đồng này. Sau khi hợp đồng được có người thuê (Renter), Land Owner vẫn có thể tuỳ chỉnh mong muốn này trước khi hợp đồng hết hạn 24 giờ.
  • Số ô tối thiểu để cho thuê trên 1 hợp đồng là: 12 ô
WANAKA Farm patch Notes 1.1.0 - Setup Contract for Rent Screen
Setup Contract for Rent Screen
 • Rental System trên Web (Marketplace V2):
  • Chúng tôi cũng đã phát triển hệ thống cho thuê Land trên Marketplace Beta V2, người chơi có thể dễ dàng thao tác ngay cả trong game hoặc ở trên Marketplace.
WANAKA Farm patch Notes 1.1.0 - Rental System on Web
Rental System on Web

2. Hệ thống phương tiện di chuyển (Transportation System) 🚅

Hệ thống phương tiện di chuyển được chúng tôi ra mắt, trước hết là để đáp ứng nhu cầu đi lại giữa các land cho thuê với nhau thông qua hệ thống cho thuê land. Nhưng trong tương lai đây cũng chính là hệ thống di chuyển dùng cho WanaTown hoặc di chuyển sang nông trại của bạn bè sau khi chế độ Multiplayer của chúng tôi hoàn thiện. Chúng tôi chắc chắn hệ thống phương tiện di chuyển còn sẽ được mở rộng hơn trong tương lai.

Ở phiên bản v.1.1.0 này, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí cho tất cả người chơi 01 nhà ga mặc định với các chức năng cơ bản và tất nhiên người chơi sẽ cần phải nâng cấp chúng trong tương lai để có thể trải nghiệm thêm các tiện ích khác mà nhà ga mang lại.

 • Hướng dẫn cách để người chơi di chuyển sang các land thuê:
  • Người chơi cần di chuyển đến khu vực nhà ga để gọi tàu.
  • Mỗi lượt di chuyển sẽ mất phí là: 10 $WAI
  • Không tính phí khi di chuyển về Land nhà của mình.
Tutorial: WanaStation
WANAKA Farm patch Notes 1.1.0 - WanaStation Screen
WanaStation Screen
 • Người đi thuê: Hiệu ứng hiển thị khu vực hợp đồng thuê Land
WANAKA Farm patch Notes 1.1.0 - Renter: Effect Contract Renting
Renter: Effect Contract Renting
 • Người cho thuê: Sẽ nhìn thấy các hợp đồng của mình tạo ra trên Land và có thể xem được thông tin hợp đồng ở các trạng thái khác nhau (Chưa có người thuê – For Rent, đã có người thuê – Rented Out, …)
WANAKA Farm patch Notes 1.1.0 - Land Owner: For Rent Contract
Land Owner: For Rent Contract
WANAKA Farm patch Notes 1.1.0 - Land Owner: Rented Out Contract
Land Owner: Rented Out Contract

3. Điều chỉnh cơ chế Land Default ✍️

Định nghĩa cho tên gọi ‘Người chơi Land Default‘: Người chơi không sở hữu Land NFT và không sở hữu bất kì một hợp đồng đi thuê Land nào.

Cùng với “Hệ thống cho thuê Land” ra mắt, cũng là lúc team sẽ đưa vai trò của Land Default về với tôn chỉ ban đầu của chúng tôi đặt ra là thuần “trải nghiệm trò chơi” tiến đến tương lai sẽ trở thành chế độ “Free to play”. Đồng nghĩa với việc người chơi bắt buộc phải sở hữu land NFT hoặc thuê land để có thể “Earn” trong game WANAKA Farm.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng Người chơi Land Default không thể sử dụng những tiện ích trong WANAKA Farm. Chúng tôi sẽ luôn có chỗ cho bạn để có thể tham gia vào những mini-game hay thưởng thức sự vui vẻ của WanaTown trong tương lai.

 • Những thay đổi sau đây, sẽ có hiệu lực ngay sau khi phiên bản v.1.1.0 được ra mắt:
  • Land Default giờ đây sẽ không được tự động hồi năng lượng.
  • Tất cả các Quest sẽ không được áp dụng cho Land Default.
  • Người chơi Land Default vẫn có thể sử dụng các Product Item hồi năng lượng.
  • Cơ chế thuê slot trên Land default tạm thời sẽ vẫn được giữ nguyên như trước kia.

4. Hệ thống mã Captcha 🚔

Trong suốt quá trình vận hành dự án, chúng tôi phát hiện ra một số người chơi đã lợi dụng kẻ hở để cố tình sử dụng tool Bot tạo ra rất nhiều account clone hòng làm tổn thương đến nền kinh tế trong game. Vì thế chúng tôi quyết định ra mắt hệ thống mã Captcha để xác thực bạn là người chơi thực, điều này sẽ hạn chế tối đa việc một số người chơi tạo Bot có ý đồ xấu đến game.

Rất mong sự hợp tác đến từ người chơi và hy vọng người chơi sẽ không cảm thấy phiền khi thực hiện một số bước xác minh bằng mã Captcha.

WANAKA Farm patch Notes 1.1.0 - CAPTCHA POPUP
Captcha Popup

5.Tuỳ chỉnh cấu hình (Graphics Setting) ⚙️

Hướng đến mong muốn của team nhằm đưa game tiếp cận nhiều người chơi hơn, chúng tôi ra mắt tính năng “Tuỳ chỉnh cấu hình”, giúp game có thể hoạt động tốt hơn ở nhiều phân khúc cấu hình khác nhau cả trên PC và Mobile.

Giờ đây, người chơi có thể tuỳ chỉnh cấu hình đồ hoạ với nhiều cấp độ khác nhau. Ngoài ra sẽ có thêm tính năng tuỳ chỉnh “Cửa sổ” & “Độ phân giải”, giúp người chơi thoải mái hơn trong việc tuỳ chỉnh khi chơi game.

WANAKA Farm patch Notes 1.1.0 - Graphic Setting Screen
Graphics Setting Screen

6. Cập nhật Sound 🎵

Bản cập nhật này chúng tôi đã thêm Sound vào các hành động của nhân vật trong game, giúp người chơi trải nghiệm game được tốt hơn. Tất nhiên đây không phải là lần cập nhật cuối cùng, sẽ còn nhiều lần cập nhật Sound ở các phiên bản sắp tới để giúp hệ thống Sound trong game dần trở nên hoàn thiện hơn.
Dưới đây là danh sách các Sound được thêm trong bản update này:

 • SFX_Walk
 • SFX_Run
 • SFX_Wading
 • SFX_Watering
 • SFX_Whistle
 • SFX_Digging
 • SFX_Feeding
 • SFX_Fishing
 • SFX_Harvesting
 • SFX_PutAnItem
 • SFX_Add
 • SFX_Claim
 • SFX_Cow
 • SFX_Pig
 • SFX_Drop_Fish
 • SFX_PetRolly
 • SFX_PetTapla
 • SFX_Rotate
 • SFX_WAI
 • SFX_TrainStation_V01

7. Fixed Bug & Cải tiến

Pet Farm: Đã chỉnh sửa lỗi không hiển thị chỉ số của Pet khi đặt ngoài Land.

UI/UX: Đã chỉnh sửa lỗi nút thoát không hoạt động ở màn hình Incubator.

Breeding: Đã chỉnh sửa lỗi hiển thị sai mùa của con Lợn trong lúc breeding.

Login: Đã chỉnh sửa việc không thể chọn server SA.

Moblie: Sửa các lỗi mất UI đối với các thiết bị tai thỏ.

Server: Cải thiện hiệu năng chịu tải server để đáp ứng cho lượng người chơi mới.

Cảm ơn bạn đã đọc và vui lòng chờ Bản BIG UPDATE sắp ra mắt!

Xem lại Nhật ký thay đổi trước đó:

Tin liên quan